Czech Kawasaki Club Czech Kawasaki Club
Středa 19. Června 2024
a svátek má Leoš
zítra Květa
Přihlášení:
Zapoměl jsem své heslo

Registrace nového člena

GDPR - ochrana osobních údajů

Potvrzením přihlášky uděluji dobrovolně a svobodně správci souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

jméno, příjmení, adresa bydliště, email a telefon (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství v klubu nebo ukončení činnosti tohoto klubu.

Beru na vědomí, že:

  • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně nebo zasláním e-mailu na adresu admin@kawa.cz
  • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě, klub CZECH KAWASAKI CLUB osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
  • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  • nemám povinnost osobní údaje klubu CZECH KAWASAKI CLUB poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

Členský klub CZECH KAWASAKI CLUB jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

  • zařazení do databáze členů CZECH KAWASAKI CLUB,
  • potvrzení výhod či slev u partnerů klubu CZECH KAWASAKI CLUB,
  • účasti na marketingových a společenských akcích,
  • zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje nebudou předávány k dalšímu zpracování. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách na adrese http://kawa.cz. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to osobami správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Svým souhlasem s podmínkami stvrzuji, že na mé přihlášce jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného klubem CZECH KAWASAKI CLUB, který považuji za srozumitelný a jasný.

Czech Kawasaki Club - 2009 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5 CKC EDICE
Pracuji ...